med kjærleik til livet

med kjærleik til livet

mandag 1. februar 2010

Framdrift
FRAMDRIFT

  • Tomten er klar.

  • kontakt med Fjøssystemer - Delaval.

  • tegningene er NESTEN slik som vi vil ha dei.

  • hatt mange møter ;o)

  •  vert på fjøsbesøk til Bismo, Valldal, Stardalen og her i Eidsdal, og mange gode ideer
  • sendt søknad til Inovasjon Norge